Wniosek inwestora, a prawo do informacji publicznej

Wniosek inwestora, a prawo do informacji publicznej fotolia.pl

Wniosek (wraz z załącznikami) inwestora (nie będącego podmiotem publicznym) o wydanie decyzji o udzielenie pozwolenia na użytkowanie określonego obiektu, stanowi postulat wszczęcia postępowania administracyjnego i dołączone doń dokumenty, będące załącznikami , o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 1-8 Prawa budowlanego, nie mają waloru informacji publicznej i tym samym nie są objęte zakresem przedmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 12 lutego 2019 r. sygn. IV SAB/Wr 235/18.

Zdaniem Sądu to, że dokument trafia do organu i służy realizacji powierzonych prawem zadań organu nie oznacza, że przez to nabiera on cech dokumentu urzędowego w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, nawet wówczas gdy jego forma będzie miała postać oficjalnego wzoru. Innymi słowy, podanie (wniosek) skierowany do organu administracji publicznej przez podmiot prywatny (niepubliczny) nigdy nie stanie się dokumentem urzędowym tylko dlatego, że został doń zaadresowany i znajduje się w jego posiadaniu. Również akta administracyjne, w których znajduje się ten wniosek, nie są dokumentem urzędowym i dlatego żądanie wglądu do dokumentów znajdujących się w nich jest bezzasadne. Informacją publiczną może być dopiero rozstrzygnięcie wniosku przez uprawniony organ. Uprawnieniem wglądu do dokumentu nie są więc objęte wnioski (podania wraz z załącznikami) osób fizycznych i prawnych niepublicznych oraz pisma procesowe takich stron.

Źródło: CBOSA

Niedz., 26 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel