Kto jest zobowiązany do rozbiórki?

Kto jest zobowiązany do rozbiórki? fotolia.pl

Na gruncie art. 52 Prawa budowlanego, przyjmuje się, że kryterium wyboru adresata decyzji w sprawie rozbiórki spośród wymienionych w tym przepisie podmiotów jest posiadanie tytułu prawnego umożliwiającego wykonanie decyzji. Ma to związek z uznaniem, że nie można orzec nakazu rozbiórki adresując go wyłącznie do inwestora, jeśli w dacie orzekania nie posiada on takich uprawnień do władania obiektem budowlanym, które pozwoliłyby mu na wykonanie nakazu.

Przepis art. 52 Prawa budowlanego nie sprzeciwia się jednak adresowaniu nakazu rozbiórki wyłącznie do inwestora w sytuacji, gdy aktualny właściciel wypowiedział się jednoznacznie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac rozbiórkowych.

Wyrok NSA z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt: II OSK 990/17

Sob., 27 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka