Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Analiza w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Analiza w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego fotolia.pl

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże się z dokonaniem analizy dwóch elementów: po pierwsze jest to analiza zasad zagospodarowania terenu wynikająca z przepisów odrębnych a więc zbadanie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z prawem materialnym administracyjnym oraz unormowaniami dotyczącymi charakteru samej inwestycji a po drugie jest to analiza stanu faktycznego i prawnego dotycząca nieruchomości, na której planuje się realizację inwestycji.

Sporządzona dla potrzeb niniejszej sprawy analiza spełnia wszystkie powyżej określone wymagania W aktach sprawy znajduje się dokument, w którym wskazano, że dla potrzeb niniejszego postępowania przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze sąsiadującym z przedmiotowymi działkami dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której celem było wykazanie zgodności planowanej inwestycji z warunkami określonymi w art. 61 ust. 1 ustawy. Analiza ta dotyczyła funkcji, charakterystyki terenu, dostępu do drogi publicznej, uzbrojenia terenu, wymagań w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych a także wymagań wynikających z przepisów odrębnych. 

Przeprowadzona analiza, jak wskazano, wykazała, że zaplanowana inwestycja jest zgodna w zakresie stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Stanowiąca załącznik do decyzji Wójta Gminy S. z dnia 31 października 2017 r. analiza podpisana została przez Wójta Gminy S., będącego podmiotem zobowiązanym w świetle powołanego art. 53 ust. 3 u.p.z.p. do jej wykonania, a tym samym nie można postawić jej zarzutu braku spełnienia wymogów formalnych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 października 2018 r., II SA/Gd 479/18

Źródło: CBOSA
Pt., 26 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk