Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rola starosty w aktualizacji EGiB

Rola starosty w aktualizacji EGiB fotolia.pl

Przez zmiany w ewidencji nie można doprowadzić do modyfikacji czy ustalenia prawnego stanu spornego do nieruchomości, a dopiero zmiana lub ustalenie tego stanu w innym, przewidzianym prawem trybie (np. w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym) może znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków – stanowi wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. akt: II SA/Po 9/18. Organ dokonujący aktualizacji zapisów ewidencyjnych nie ma kompetencji do rozstrzygania sporów prawnych dotyczących istnienia bądź - nie umowy dzierżawy gruntów.

Wyjaśnić należy, że organ dokonujący aktualizacji zapisów ewidencyjnych nie ma kompetencji do rozstrzygania sporów prawnych dotyczących istnienia bądź - nie umowy dzierżawy gruntów. Przyjmuje się bowiem zgodnie, że przez zmiany w ewidencji nie można doprowadzić do modyfikacji, czy ustalenia prawnego stanu spornego do nieruchomości, a dopiero zmiana lub ustalenie tego stanu w innym, przewidzianym prawem trybie (np. w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym) może znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków. Postępowanie w sprawie aktualizacji danych ewidencyjnych nie wpływa na treść prawa własności, ale jedynie ujawnia treść dokumentów dostępnych organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków, przy czym strony mają możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniu przed sądem powszechnym, które jak wynika z akt sprawy skarżący zainicjowali. Poza zakresem niniejszej sprawy pozostają kwestie związane z odrolnieniem części gruntów rolnych i zamiarem wydobywania kruszywa.

Pt., 17 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka