Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w nowym składzie!

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w nowym składzie! fotolia.pl

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powołał Główną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Inauguracyjne posiedzenie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w nowym składzie – połączone z wręczeniem nominacji odbyło się 22 maja br.

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to organ doradczy ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej:

 • dr arch. Tomasz Sławiński - przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, architekt, urbanista, członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, specjalista w dziedzinie urbanistyki oraz planowania regionalnego. Autor kilkudziesięciu planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów obszaru metropolitalnego Warszawy i strategii rozwoju Warszawy oraz strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa mazowieckiego. Autor licznych prac naukowych z dziedziny historii, architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz wielu tekstów publicystycznych.
 • Jacek Banduła - architekt, urbanista, czynny zawodowo planista, wiceprezes Małopolskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.
 • inż. Andrzej Dobrucki - Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członek honorowy Polskiej Izby Projektowania Budowlanego, Inżynier, posiada 40-letnie doświadczenie w branży budowalnej.
 • dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński - architekt, urbanista, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w latach 2012-2016, specjalizuje się w dziedzinie planowania przestrzennego, jak również w zagadnieniach metropolitarnych. Główny konsultant i koordynator Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2004 i 2016.
 • Jan Kempa - architekt, urbanista, członek SARP oraz Izby Architektów, były wiceprezes Izby Architektów, znawca zagadnień konserwatorskich w urbanistyce i architekturze.
 • mgr Bartłomiej Kolipiński - ekonomista, urbanista, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Były prezes Oddziału w Warszawie TUP. Współautor strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa mazowieckiego. Autor licznych opracowań i ekspertyz z zakresu prawnych i metodycznych aspektów planowania przestrzennego.
 • mgr Ryszard Kowalski - ekonomista, praktyk i teoretyk w dziedzinie mieszkalnictwa, współrealizator osiedla mieszkaniowego, autor wielu publikacji i wykładów dot. polityki przestrzennej i mieszkaniowej. Od września 2002 roku Prezes Zarządu Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa.
 • dr hab. arch. Tomasz Ossowicz - architekt, planista, autor oraz współautor licznych studiów rozwoju przestrzennego miast i regionów (m.in. Wrocławia, Poznania, Wałbrzycha, Karkowa, Bydgoszczy, Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego) oraz współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu i Zielonej Górze.
 • dr hab. arch. Aleksander Noworól - architekt i urbanista, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Wybitny specjalista w dziedzinie rozwoju terytorialnego, autor oraz współautor ponad 100 publikacji związanych z rewitalizacją i zarządzaniem rozwojem terytorialnym.
 • dr arch. Natalia Przesmycka - adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, czynny zawodowo architekt, specjalizuje się również w urbanistyce. Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów. Autorka ponad 30 publikacji naukowych.
 • Katarzyna Rokicka-Müller - czynny zawodowo architekt, współwłaścicielka pracowni mamArchitekci. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz studiowała we Francji: L’Ecole d’Archietcture Languedoc-Roussilion, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego oraz Historię Sztuki w Collegium Civitas. Współautorka licznych projektów architektonicznych w tym rewitalizacji dworca Wrocław Główny - inwestycja Euro 2012 realizowana w pracowni Grupa 5 Architekci;
 • dr hab. arch. Krzysztof Skalski - architekt, urbanista, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow we Włoszech. Specjalizuje się w dziedzinie rewitalizacji obszarów zdegradowanych: centra miast historycznych, blokowiska, polityka miejsca, polityka mieszkaniowa. Autor ponad 100 z zakresu rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych.
 • dr hab. arch. Michał Stangel - architekt, urbanista, członek Izby Urbanistów, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, specjalizuje się w dziedzinie rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych i rozwoju dzielnic mieszkaniowych. Autor ponad 40 opracowań urbanistycznych.
 • dr hab. arch. Bolesław Stelmach - architekt, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Izby Architektów, dyrektor Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury (utworzonego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzicowa Narodowego). Autor licznych realizacji na terenie całego kraju oraz wielu publikacji z zakresu architektury. Laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 • Mariusz Ścisło - Prezes Stowarzyszenia Urbanistów Polskich SARP; posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnej, biurowej, obiektów i osiedli mieszkaniowych. Autor licznych opracowań studialno-urbanistycznych.
 • dr hab. Przemysław Śleszyński - geograf, profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, specjalizuje się w dziedzinie planowania przestrzennego oraz demografii. Autor licznych publikacji z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz planowania przestrzennego.
 • dr hab. Marcin Wiącek - doktor habilitowany nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego; od 10 lat pracuje w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, legislacji i prawie administracyjnym; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Źródło: tup.org.pl, miir.gov.pl

Pt., 8 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska