Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konserwacja a remont

Konserwacja a remont fotolia.pl

Cechy odróżniające konserwację od remontu zostały wskazane w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. W myśl tego przepisu, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Dalsze rozważania rozpocząć warto od uwagi, że jakkolwiek kwalifikacja wykonanych robót ma pewien wymiar obiektywny, wynikający z ustawowych definicji zawartych w ustawie - Prawo budowlane, to jednak zakresy przedmiotowe obu pojęć, z uwagi na brak wyraźnej granicy między nimi, mogą powodować trudności interpretacyjne. W tej sytuacji pożądane jest aby każdorazowo uwzględniać indywidualny charakter robót wynikający z okoliczności konkretnej sprawy. Istotne znaczenie ma przede wszystkim zakres wykonanych robót. Nie można przy tym pomijać rezultatu osiągniętego w wyniku robót, w porównaniu ze stanem obiektu sprzed wykonania robót oraz funkcją pełnioną przez obiekt przed robotami oraz po ich wykonaniu.

W przypadku obiektu jakim jest rów, będący jednocześnie urządzeniem wodnym, jeszcze większego znaczenia, przy ocenie charakteru robót związanych z tym obiektem, nabiera funkcja tego obiektu oraz zakres ustawowych obowiązków związanych z utrzymaniem tego urządzenia wodnego. Oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, w której wykonywane roboty konserwacyjne zawierają pewne elementy remontowe.

Podział dychotomiczny wykonywanych robót w praktyce nie zawsze jest możliwy. Przesądzające znaczenie, jak już zasygnalizowano, powinien mieć związek robót z utrzymaniem obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2018 r. II GSK 130/18

Źródło: CBOSA

Sob., 28 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk