Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

120 mln na rekultywację terenów zdegradowanych i zieleń w miastach

120 mln na rekultywację terenów zdegradowanych i zieleń w miastach fotolia.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obejmuje on dwa typy projektów: wsparcia zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów oraz rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Na dofinansowanie przeznaczono łącznie 120 mln zł. Z tego 100 mln na projekty pierwsze typu (przy czym 80 mln zł ma być wydane na Śląsku, a 20 mln w innych województwach), a 20 mln zł przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia drugiego typu. Poziom współfinansowania projektu z Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji. Beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Nabór wniosków od 30 marca do 29 maja. Rozstrzygnięcia przewidziano na listopad.

No co można otrzymać pieniądze?

W ramach pierwszego typu przedsięwzięć - rekultywacja zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów - finansowane będą działania, których głównym celem będzie rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych i remediacja terenów zanieczyszczonych. Tereny te mają być przeznaczone na funkcje środowiskowe (co najmniej 70 proc. powierzchni). Urządzane mogą być tam parki miejskie, zieleńce, komunalne lasy; całoroczne akweny z wodą nie konserwowaną chemicznie; przyrodnicze ścieżki edukacyjne, komunalne geoparki (związane z dziedzictwem geologicznym). Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące rekultywację lub remediację terenów zdegradowanych, zdewastowanych lub zanieczyszczonych na terenie miast i w ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych, powojskowych, pogórniczych i in. Wsparcie objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach, jednak wymóg zachowania celu środowiskowego wyklucza zmianę przy tej okazji ich pierwotnego naturalnego charakteru brzegów i dna na sztuczny (np. betonowy lub kamienny).

W ramach drugiego typu - rozwój terenów zielonych - finansowane mają być przedsięwzięcia przyczyniające się do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Tu możliwe jest tworzenie i odnowienie parków i skwerów, klinów zieleni ciągnących się z obrzeży do centrów miast, stref przewietrzania miasta, zieleń przyuliczna, czy tzw. zielone dachy. Dodatkowo można będzie urządzać: ciągi pieszo-rowerowe, stojaki na rowery, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa, toalety publiczne, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe.

Dla zainteresowanych NFOŚiGW proponuje spotkania informacyjne: 23 marca i 13 kwietnia. Więcej informacji o konkursie można zdobyć tutaj.

Źródło: poiis.nfosigw.gov.pl

Sob., 3 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża