Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Niedopuszczalność wydania nowego pozwolenia na budowę

Niedopuszczalność wydania nowego pozwolenia na budowę fotolia.pl

Decyzja o pozwoleniu na budowę może dotyczyć jedynie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych, czyli nie może być wydana w odniesieniu do robót budowlanych już zrealizowanych.

Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. W świetle zaś art. 37 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w przypadku stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1.

Niemożliwe jest zatem wydanie nowego pozwolenia na budowę na obiekty budowlane, które zrealizowane zostały w całości na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która następnie została wyeliminowana z obrotu prawnego na skutek stwierdzenia jej nieważności i to bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2017 r., II SA/Ol 823/17).

Nie jest bowiem celem decyzji o pozwoleniu na budowę legalizowanie już zrealizowanej inwestycji, ani też dokonanie oceny wykonanych robót. Powyższe należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego a nie organów administracji architektoniczno-budowlanej (starosty, wojewody), które wydały decyzje w kontrolowanej sprawie.

Źródło: CBOSA

Niedz., 11 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka