Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związanie organu administracyjnego ustaleniami projektu budowlanego

Związanie organu administracyjnego ustaleniami projektu budowlanego fotolia.pl

Organ administracji architektoniczno-budowlanej jest co do zasady związany wnioskiem i przedstawionymi w projekcie budowlanym ustaleniami i nie może rozważać słuszności przyjętych przez inwestora rozwiązań, a jedynie może skontrolować, czy nie naruszają one obowiązujących w tym względzie przepisów prawa (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2017 r., II SA/Ol 879/17). 

Stosownie do art. 34 ustawy Prawo budowlane inwestor składa projekt w konkretnym kształcie i jeżeli przedłożony projekt budowlany został opracowany zgodnie z przepisami prawa, organ architektoniczno-budowlany nie może odmówić jego zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę.

Wynika to wprost z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowalne, zgodnie z którym w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 tego przepisu oraz w art. 32 ust. 4 (osoba ubiegająca się o pozwolenie na budowę: złożyła wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, złożyła wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane oraz złożyła oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Źródło: CBOSA, orzeczenie nieprawomocne

Sob., 13 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka