Nowa wersja Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Nowa wersja Kodeksu urbanistyczno-budowlanego fotolia.pl

Resort budowinctwa opublikował nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. To efekt prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Projekt powstał po analizie uwag zgłaszanych w toku konsultacji, w tym w ramach szeregu spotkań konsultacyjnych, seminariów i konferencji, angażujących zarówno przedstawicieli organów władzy publicznej, profesjonalistów, jak i zainteresowanych obywateli.

Nowy projekt kodeksu nie jest jego wersją ostateczną. Wypracowane rozwiązania systemowe będą wymagać jeszcze pracy redakcyjnej oraz dalszych dyskusji, dotyczących szczegółów przesądzających o spójności i jednolitej interpretacji kodeksu. Kolejnym krokiem będzie organizacja spotkań roboczych z poszczególnymi resortami, przedstawicielami samorządów oraz środowisk profesjonalnych, w celu wypracowania tych rozwiązań oraz symulacji ich zastosowania w praktyce. Ma to ułatwić formalny proces legislacyjny, w tym opiniowanie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz organy pomocnicze Rady Ministrów.

Materiał dostępny jest tutaj.

Pt., 1 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża