Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwalifikacja rozbudowy stacji telefonii komórkowej

Kwalifikacja rozbudowy stacji telefonii komórkowej fotolia.pl

Przedmiotem niniejszej sprawy było zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu 3-ch dodatkowych anten sektorowych do zmodyfikowanych wsporników W1 i W2, które to wsporniki miały być zamontowane do trzech istniejących antenowych konstrukcji wsporczych zlokalizowanych na dachu budynku, montażu trzech dodatkowych urządzeń RRU oraz montażu jednej anteny radiolinii, a także ułożeniu kabli w istniejącej drodze kablowej. W wyniku zgłaszanych robót na konstrukcjach wsporczych miało być zainstalowanych w sumie dziewięć anten sektorowych (w miejsce dotychczasowych sześciu) oraz dwie anteny radiolinii (w miejsce jednej). W efekcie chodziło o montaż dodatkowych anten i urządzeń na istniejącej już stacji bazowej telefonii komórkowej.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, instalowanie antenowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji radiokomunikacyjnych na obiektach budowlanych w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ma miejsce wówczas, gdy ich umiejscowienie na obiektach budowlanych nie stanowi rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy tych obiektów.

Tylko wówczas, gdy umiejscowienie ww. konstrukcji oraz instalacji na obiekcie budowlanym nie prowadzi do rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy obiektu może być ono zakwalifikowane jako ich instalowanie. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 7a ww. ustawy przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Jeśli zdemontowanie części znajdujących się na wieży anten i zamontowanie na niej innych anten skutkowało będzie zmianą parametrów użytkowych stacji bazowej telefonii komórkowej, to działanie takie będzie spełniać wymogi zakwalifikowania go jako przebudowy obiektu budowlanego. Przebudowa jest jedną z postaci robót budowlanych (art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), a te zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, chyba że przepis szczególny inaczej rozstrzyga to zagadnienie. Wyłączenie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę musiałoby jednoznacznie wynikać z takiego przepisu. Przepis musiałby wprost wskazywać, że nie wymaga pozwolenia na budowę przebudowa obiektu budowlanego dokonana na skutek umiejscowienia na nim antenowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji radiokomunikacyjnych. Tymczasem z przepisów ustawy Prawo budowlane wynika, że zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy wyłącznie działania polegającego na instalowaniu na obiektach budowlanych antenowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji radiokomunikacyjnych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. (II SA/Kr 542/17)

Źródło: CBOSA

Sob., 7 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk