Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Inwestycje celu publicznego (17)

Inwestycje celu publicznego (17) fotolia.pl

Kolejnym z celów publicznych wymienionym w art. 6 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wymieniono także że mowa jest w tym przepisie m.in. o  budowie i utrzymywaniu aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich.

Powyżej wskazany katalog nie jest jednak zamknięty ponieważ celami publicznymi będą także budowa i utrzymanie każdego innego obiektu bądź urządzenia niezbędnego na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej albo do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W tym przepisie ustawodawca także postawił wymóg niezbędności obiektu lub urządzenia do realizacji wskazanych celów. Niezbędność tę można oceniać przez pryzmat regulacji dotyczących obronności państwa, granicy państwowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Sprawy obronności państwa uregulowane zostały (poza zapisami Konstytucji RP) przede wszystkim w ustawach: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o rezerwach strategicznych.

Natomiast do ochrony granicy państwowej odnoszą się ustawy: o ochronie granicy państwowej oraz o Straży Granicznej.

Zaś do bezpieczeństwa publicznego odnoszą się przede wszystkim ustawy: o Policji, o Służbie Więziennej, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Ponadto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa wymieniono m.in. niektóre z obiektów, o których mowa w art. 6 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale także jako niezbędne wskazano nieruchomości przeznaczone dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej (nie ujęto natomiast w tym rozporządzeniu nieruchomości wykorzystywanych przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, takie jak powiatowa lub miejska straż pożarna, gminna zawodowa straż pożarna, ochotnicza straż pożarna).

Sob., 15 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka