Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Moment przerwania biegu terminu do złożenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

Moment przerwania biegu terminu do złożenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2014 r. II OSK 131/13 rozpatrywał problem sprowadzający się do określenia, z jakim momentem dochodzi do przerwania biegu trzydziestodniowego terminu do złożenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w przypadku uznania przez ten organ, iż koniecznym jest jego uzupełnienie w trybie art. 30 ust. 2 zdanie drugie Prawa budowlanego.

W tym zakresie koniecznym było określenie, czy przerwanie biegu terminu następuje z chwilą doręczenia postanowienia nakładającego obowiązek uzupełnienia zgłoszenia inwestorowi, czy też z chwilą jego nadania w polskiej placówce pocztowej.

Odnosząc się do tego zagadnienia, Sąd zauważył iż wywołało ono znaczące rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, doprowadzając do powstania trzech stanowisk.

Jak wskazał Sąd zwrócić należy uwagę na trzecie stanowisko, szeroko przyjmowane w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym istotny jest moment wydania decyzji o sprzeciwie (analogicznie postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia braków). Sama zaś czynność nadania przesyłki zawierającej decyzję o sprzeciwie w urzędzie pocztowym jest czynnością techniczną, która ma znaczenie jedynie faktyczne, potwierdzając wydanie przez organ aktu administracyjnego w terminie 30 dni. Data nadania przesyłki zawierającej ten akt w urzędzie pocztowym może mieć znaczenie dowodowe w przypadku podnoszenia przez strony zarzutów antydatowania wydanego rozstrzygnięcia przez organ administracji w celu stworzenia pozoru zachowania terminu do wniesienia sprzeciwu określonego w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego.

W związku z powyższym jak wskazał Sąd momentem, w którym dochodzi do przerwania biegu trzydziestodniowego terminu do złożenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno- budowlanej w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w przypadku uznania przez ten organ, iż koniecznym jest jego uzupełnienie w trybie art. 30 ust. 2 zdanie drugie p.b. - jest moment wydania decyzji o sprzeciwie (analogicznie postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia braków).

Źródło: CBOSA

Niedz., 12 Lt. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka