Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na planowanie przestrzenne

Pieniądze na planowanie przestrzenne fotolia.pl

Sektor urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej również może korzystać z dofinansowania funduszy unijnych. W zdecydowanie mniejszej skali niż pozostałe sektory usług, ale jednak. Taką możliwość daje program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Celem jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Na osiągnięcie tego celu przeznaczono 30 mln zł.

Jakie możliwości?

Działanie 2.19 zawiera szeroki katalog możliwych do zgłaszania typów projektów:

 1. Opracowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników administracji centralnej i samorządowej z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej oraz planowania przestrzennego;
 2. Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie: (a) technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania; (b) analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych; (c) jednolitego krajowego zintegrowanego systemu monitorowania procesów przestrzennych;
 3. Wypracowanie i rozwijanie rozwiązań (prawnych, organizacyjnych, technicznych) w zakresie budowy jednolitego krajowego zintegrowanego systemu monitorowania procesów przestrzennych i ich oceny;
 4. Wzmacnianie zdolności analitycznych służb administracji publicznej w zakresie dalszego rozwoju technik geoinformacyjnych;
 5. Wsparcie szkoleniowe dla służb wojewody jako organu nadzoru nad JST w zakresie badania zgodności z prawem uchwał rad gmin w sprawach zagospodarowania przestrzennego oraz jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w sprawach badania zgodności projektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. Opracowanie publikacji zawierających przykłady "dobrych praktyk" w zakresie planowania przestrzennego oraz wykorzystania TIK w zakresie geoinformacji, monitoringu Infrastruktury Informacji Przestrzennej i udostępniania danych przestrzennych, a także ich promocja;
 7. Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 8. Wprowadzenie publicznego dostępu do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę;
 9. Utworzenie internetowego serwisu informacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 10. Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi "Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych";
 11. Uruchomienie systemu rejestrów w obszarze charakterystyki energetycznej budynków;
 12. Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego oraz jego dystrybucja;
 13. Podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego, wyrobów budowlanych oraz obsługi nowoutworzonych lub zmodernizowanych rejestrów elektronicznych;
 14. Opracowanie ekspertyz i analiz w zakresie regulacji prawnych w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego (np.: dotyczących standardów techniczno-budowlanych, wprowadzenia możliwości załatwiania spraw wynikających z prawa budowlanego przez Internet);
 15. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wszystkimi wymaganymi prawem konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami krajowymi i międzynarodowymi

Cześć z wyżej wymienionych projektów mogą zgłaszać wyłącznie naczelne i centralne organy administracji publicznej, ale wnioskodawcami pozostałych mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki stowarzyszenia.

Uwaga konkurs!

Od 1 lutego trwać będzie nabór wniosków na jeden z zakresów tego działania, tj. przeszkolenie pracowników organów nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100 proc. Zainteresowanym złożeniem wniosku polecamy lekturę dokumentacji konkursowej. Można ją znaleźć tutaj.

Źródło: power.gov.pl

Niedz., 22 St. 2017 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża