Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak będzie wyglądała cyfryzacja planów zagospodarowania w samorządach?

Jak będzie wyglądała cyfryzacja planów zagospodarowania w samorządach? fotolia.pl

29 stycznia br. upłynął termin odpowiedzi wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na pytanie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwestii wdrożenia systemów informatycznych gromadzenia i przetwarzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Przeniesienie planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej daje wiele korzyści zarówno dla urzędników, jak i mieszkańców, którzy mogą w ten sposób bardzo szybko uzyskać np. wypis z planu. We współczesnej dobie systemów informatycznych takie rozwiązanie wydaje się czymś naturalnym. Jednak polskie jednostki samorządu terytorialnego wciąż dość nieufnie traktują tego rodzaju projekty i trzymają się tradycyjnej dokumentacji. W celu przyspieszenia procedury cyfryzacji w tym zakresie, MTBiGM rozesłało oficjalne zapytania na temat istniejących obecnie baz danych spełniających wymogi unijnej dyrektywy INSPIRE i oszacowania kosztów jakie będą się wiązać z odpowiednimi wdrożeniami w tym zakresie, umożliwiającymi przeniesienie zbiorów papierowych do postaci elektronicznej dostępnej do odpowiedniego przetwarzania. Takie funkcjonalności zapewniają aplikacje GIS, które są obecnie dostępne na rynku. Jednak jak dotąd nie zyskały one znacznej popularności.

Z naszej analizy wynika, że polskie samorządy w nieznacznym stopniu zdecydowały się na rozwiązania informatyczne w zakresie tworzenia i zarządzania planami przestrzennymi. Wiąże się to w dużej mierze z brakiem jednolitych rozwiązań informatycznych, które są proste do wdrożenia i zapewniają wsparcie w zakresie obsługi i infrastruktury sprzętowej – mówi Marek Sadowski z Unizeto Technologies, ekspert w zakresie GIS, czyli systemów informacyjnych służących do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Nawet gminy objęte programem Natura 2000, mimo obowiązku jaki na nich ciąży w zakresie zarządzania tymi obszarami, w dużej mierze nie zrealizowały dotychczas odpowiednich prac. – Aktualnie uruchamiamy projekt platformy, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie samorządów w zakresie cyfrowej obsługi planowania przestrzennego. Oceniam, że nasze podejście dające w ręce urzędników kompleksowe i funkcjonalne narzędzie, znacznie ułatwi tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie planowania przestrzennego i spełnienie oczekiwań ministerstwa – dodaje Marek Sadowski.

Zapytanie MTBiGM ma na celu zweryfikowanie aktualnego stanu cyfryzacji planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce oraz weryfikację kosztów jakie będą musiały ponieść w tym zakresie samorządy. Uzyskanie konkretnych danych powinno przełożyć się na lepszą koordynację wdrożeń w tym zakresie.

Źródło: Unizeto, polskaszerokopasmowa.pl

Pon., 4 Lt. 2013 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka